ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POLEVSKO

KLÍČ K VĚDOMOSTEM
Škola je integrovaným zařízením malotřídní a mateřské školy. Součástí školy je mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Škola poskytuje vzdělání dětem a žákům z Polevska, Kytlic, České Lípy a Nového Boru.

Budova Základní školy a Mateřské školy se nachází poblíž sjezdovky. Školu obklopuje zdejší krásná krajina s romantickou přírodou (kopce, louky, lesy, sjezdovky aj.), které využíváme, kromě školní zahrady, k dopolednímu pobytu dětí venku a enviromentální výchově (ekohry, poznávání a seznamování se s živou a neživou přírodou, sběr přírodnin k dalšímu využití např. ve výtvarných činnostech apod. Výraznou dominantou přírodního horizontu je kopec Klíč.

Budova ZŠ a MŠ má společný vchod. V přízemí budovy se nachází III. třída, sociální zařízení pro děti, školní družina a jídelna. Třídy MŠ jsou umístěny v prvním patře budovy a jsou oddělené dveřmi. Mají společné hygienické zařízení, společnou ložnici. Každá třída MŠ má svou hernu i pracovnu. I. A II. třída se nachází ve 2. patře. V roce 2018 byly vybudovány nové šatny v suterénu budovy a zřízen další vchod do budovy. Ke škole patří prostorná školní zahrada, která prošla novou rekonstrukcí. Všechna zařízení na školní zahradě jsou dřevěná a splňují současná požadovaná kritéria. Oplocená zahrada umožňuje dětem dostatek volného pobytu k hrám. Nově vybudované školní hřiště a sportoviště děti využívají k volnému sportu a jiným aktivitám.